شرح فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی

2413242344123

گرچه همواره راه نیایش عبد و مولا باز است، ولی برای زمان مشخصی مانند ماه مبارك رمضان كه عید اولیای الهی است ، فضیلت مخصوص است . در این فرصت كوتاه كه شرح اجمالی دعای نورانی ابوحمزه ثمالی به عرضتان می رسد ، متون و خطوط اصلی این دعا هم بازگو خواهد شد.برای دسترسی به  گفتارهایی درباره اسرار عبادات و شرح فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی روی فایل های ضمیمه شده کلیک کنید. (در حال به روز رسانی)

همچنبن برای دسترسی به فایل تصویری دعای ابوحمزه ثمالی ( صوت آقای مهدی سماواتی به همراه متن ترجمه) کلیک کنید.

فایل ها
Download this file (Goftar Aval.pdf)اسرار عبادات[گفتار اول]
Download this file (Goftar Dovom.pdf)اسرار عبادات[گفتار دوم]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-1.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش اول[مقدمه]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-2.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش دوم[فراز اول]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-3.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش سوم[فراز دوم]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-4.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش چهارم[کلیدی برای سالکان الی الله]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-5.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش پنجم[دعا سلاح مومن]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-6.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش ششم[کوتاه ولی خواندنی ]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-7.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش هفتم[رحمت بی انتها]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-8.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش هشتم[درس خداشناسی]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-9.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش نهم[همه آوازه ها از شهر بود]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-10.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش دهم[مراتب سلوک به ضمیمه شرح مقامات اربعه]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-11.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش یازدهم[شیطان شناسی]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-12.pdf) دعای ابوحمزه - بخش دوازدهم[خشیت الهی]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-13.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش سیزدهم[ولایت اهل بیت وسیله تقرب]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-14.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش چهاردهم[استکبار مهمترین علت سقوط]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-15.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش پانزدهم[نقطه ضعف نفسانی ما چیست]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-16.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش شانزدهم[آمادگی برای شب های قدر]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-17.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش هفدهم[نکاتی پند آموز]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-18.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش هجدهم[کلاس توحید در محضر امام سجاد]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-19.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش نوزدهم[از رحمت خدا نا امید نشویم]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-20.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش بیستم[غایت آمال مومنان]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-21.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش بیست و یکم[نا امیدی از در درگاه تو محال است]
Download this file (Sharhe Duaye Abouhamzeh-22.pdf)شرح دعای ابوحمزه - بخش بیست و دوم[خدایا از تو بهترین ها را درخواست میکنم]